Czy Twój gabinet spełnia wymogi RODO?

Skorzystaj z gotowych materiałów przygotowanych specjalnie dla gabinetów BEAUTY!

... i miej to "z głowy"!

Od wprowadzenia RODO minęły już 2 lata... Czy Twój gabinet BEAUTY ma odpowiednią dokumentację?

Jeśli nie masz czasu lub ochoty zająć się tym tematem, skorzystaj z gotowych materiałów, dzięki którym wdrożenie RODO stanie się proste i przyjemne!

PAKIET RODO DLA BRANŻY BEAUTY OBEJMUJE:

 • dokumenty wymagane przez RODO - 23 dokumenty, 82 strony,
 • materiały edukacyjne i informacyjne - pomogą zrozumieć RODO Tobie i Twoim pracownikom - 9 dokumentów, 53 strony.

KUPUJĄC PAKIET W WERSJI PREMIUM DODATKOWO OTRZYMASZ:

 • ZGODY WIZERUNEK – utrwalanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie + 2 PROCEDURY,
 • ZGODY MARKETINGOWE – email i sms marketing – WZORY z komentarzem,
 • PROCEDURY odbierania zgód – RODO, marketing – pakiet 12 PROCEDUR,
 • e-book: RODO w praktyce gabinetu beauty – 193 pytania i odpowiedzi,
 • e-book: RODO a marketing i wizerunek gabinetu beauty,
 • LISTA KONTROLNA: Czy mój gabinet spełnia wymogi RODO?
 • PROCEDURY RODO – pakiet 9 procedur postępowania w gabinecie beauty,
 • członkostwo w zamkniętej grupie na Facebooku poświęconej wdrażaniu RODO,
 • nagrania dwóch godzinnych WEBINARÓW na temat RODO,
 • 2 dodatkowe wzory obowiązków informacyjnych: konkurs i konkurs + newsletter.

PAKIET DOKUMENTÓW DLA GABINETÓW: kosmetycznych, fryzjerskich, medycyny estetycznej, podologicznych, tatuażu, SPA i innych związanych z branżą beauty

Na myśl o konieczności wdrożenia RODO czujesz się bezradna?

Nic dziwnego, nowe przepisy o ochronie danych osobowych nakładają na właścicieli gabinetów kosmetycznych, salonów fryzjerskich i innych obiektów działających w branży beauty mnóstwo obowiązków. Bez profesjonalnej pomocy ciężko je wszystkie zrealizować - wystarczy zerknąć na poniższą listę wymaganych przepisami dokumentów...


Indywidualna pomoc we wdrożeniu RODO to koszt od kilku do nawet 10 tys. zł w przypadku przetwarzania danych wrażliwych, z którymi w branży beauty niewątpliwie mamy do czynienia. Niewielu przedsiębiorców jest w stanie pozwolić sobie na ten wydatek, a za brak wdrożenia RODO grożą niestety wysokie kary... Pewnie słyszałaś w mediach o milionowej (!) karze dla jednej z firm właśnie za niespełnienie wymogów RODO... Kolejne zagrożenie to ewentualne roszczenia klientek, na wypadek których warto się zabezpieczyć. Właśnie dlatego stworzyłyśmy PAKIET RODO DLA BRANŻY BEAUTY! Idealne rozwiązanie dla gabinetów, które nie mają czasu lub ochoty na samodzielne zgłębianie tematu i tworzenie dokumentacji RODO!

KOGO DOTYCZY RODO?

Zastanawiasz się, czy RODO dotyczy Twojego gabinetu? Zapoznaj się z poniższą listą - jeśli znajdziesz na niej choć jedną sytuację dotyczącą Twojego gabinetu, masz PEWNOŚĆ, że musisz wdrożyć RODO:

 • prowadzisz zapisy klientek przez kalendarz papierowy, internetowy lub system online,
 • masz komputer tablet lub smartfon firmowy,
 • używasz programu do zarządzania gabinetem/salonem,
 • masz papierowe lub elektroniczne karty klienta,
 • masz na stronie gabinetu formularz kontaktowy lub możliwość zapisu na newsletter,
 • organizujesz konkursy lub inne akcje promocyjne wymagające zapisywania danych uczestników itp.

CO ZAWIERA PAKIET? DLA KOGO GO STWORZYŁYŚMY?

dla gabinetów kosmetycznych, fryzjerskich, medycyny estetycznej, podologicznych, SPA i innych związanych z branżą beauty

pełna dokumentacja RODO dla gabinetu: procedury, listy kontrolne, analiza ryzyka, wzory i instrukcje

praktyczne przykłady z branży beauty - dla różnych sytuacji przetwarzania danych w gabinecie wraz z gotowymi dokumentami

uwzględnia metody ochrony danych wrażliwych, np. informacje o stanie zdrowia klientek

instrukcja krok po kroku - co zrobić, żeby dostosować materiały do indywidualnych sytuacji, np. papierowe lub komputerowe karty klienta

Kupujesz -> postępujesz zgodnie z instrukcjami -> "zapominasz" o RODO!

Poniżej znajdziesz dokładny opis zawartości pakietów. Możesz jednak również przejść od razu na sam dół strony i zobaczyć ceny. W tym celu kliknij na przycisk.

CHCĘ OD RAZU ZOBACZYĆ CENY

W SKŁAD PAKIETU RODO DLA BRANŻY BEAUTY WCHODZĄ:

DOKUMENTACJA DLA GABINETU WYMAGANA PRZEZ RODO - gotowe wzory dokumentów wraz ze szczegółowymi instrukcjami wypełnienia i przykładami - nazwy brzmią groźnie, ale nie obawiaj się, wszystko jest bardzo dokładnie wytłumaczone. W skład dokumentacji wchodzą następujące pliki:

1.

 • POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI – ogólny dokument opisujący sposób ochrony danych osobowych w gabinecie – główny dokument RODO - zawiera 16 stron,
 • IDENTYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH – tabela, dzięki której ustalisz jakie dane osobowe przetwarzasz w gabinecie – 1 strona,
 • INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM – kolejny ważny dokument, w którym znajdziesz opis zarządzania danymi przechowywanymi w komputerze, tablecie lub smartfonie firmowym – 13 stron,
 • ANALIZA RYZYKA DLA PRAW I WOLNOŚCI PODMIOTÓW DANYCH – pozwala ustalić zagrożenia związane z ochroną danych osobowych i sposoby ich eliminowania – oczywiście dostaniesz od nas mnóstwo gotowych przykładów, które możesz pozostawić w dokumencie lub dostosować do danych, które przetwarzasz – 4 strony,
 • REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA – niezbędny w przypadku przetwarzania danych wrażliwych (dane o stanie zdrowia klientek) – tabela Excel,
 • WZORY KLAUZUL INFORMACYJNYCH – gotowe zgody do karty klienta, newslettera, rekrutacji, kwestionariusza osobowego, sklepu internetowego i formularza kontaktowego - 6 x 2 strony,
 • UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – dla pracowników – 2 strony,
 • OŚWIADCZENIE O POUFNOŚCI – dla pracowników – zabezpiecza Cię przed wynoszeniem danych klientek z gabinetu – 1 strona,
 • REJESTR OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – ewidencja pracowników – 2 strony,
 • PROCEDURA REALIZACJI PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ – instrukcja, która dostarczy Ci informacji co zrobić, jeśli klientka zażąda usunięcia lub poprawienia swoich danych itd. – 7 stron procedur,
 • WNIOSEK O NADANIE DOSTĘPU DO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO – dla pracowników – 1 strona,
 • REJESTR KONT, OSÓB I SYSTEMÓW PRZETWARZAJĄCYCH DANE OSOBOWE– ewidencja pracowników – 2 strony,
 • LISTA FIZYCZNYCH, TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ŚRODKÓW OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH STOSOWANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH – znajdziesz w niej praktyczne wskazówki na temat sposobów ochrony danych osobowych – 5 stron,
 • UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – musisz ją zawrzeć np. z firmą hostingową, księgową, informatykiem, właścicielem oprogramowania do zarządzania gabinetem – zależnie od indywidualnej sytuacji – 8 stron,
 • REJESTR UMÓW POWIERZENIA1 strona,
 • INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA INCYDENTU ZWIĄZANEGO Z NARUSZENIEM ZASAD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – dowiesz się co należy zrobić w przypadku wycieku danych z gabinetu i kiedy taki wyciek należy zgłosić – 2 strony,
 • ZGŁOSZENIE INCYDENTU NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – wzór zgłoszenia – 2 strony,
 • REJESTR NARUSZEŃ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH2 strony.

W sumie 82 strony wymaganych dokumentów!

2.

DOKUMENTY INFORMACYJNE I EDUKACYJNE - pomogą Ci lepiej zrozumieć i wdrożyć RODO

2

 • E-BOOK RODO DLA BRANŻY BEAUTY - szczegółowa instrukcja wdrożenia RODO wraz z opisem wszystkich dokumentów wchodzących w skład pakietu - 16 stron,
 • DEKALOG OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH - najważniejsze informacje, które koniecznie musisz zapamiętać, możesz je również powiesić w pokoju socjalnym dla swoich pracowników - 1 strona x 5 wariantów graficznych,
 • TABLICA INFORMACYJNA RODO - do powieszenia w gabinecie - informacja dla Twoich klientek - 2 strony x 6 wariantów graficznych,
 • INFOGRAFIKA ZASADY RODO - pomoże Ci zrozumieć najważniejsze założenia tych przepisów - 1 strona,
 • PRZYKŁADOWE PROCEDURY RODO - przykłady praktycznego zastosowania RODO w pracy gabinetu - pomogą Tobie i Twoim pracownikom wdrożyć w praktyce zalecenia zawarte w dokumentacji RODO - 3 strony,
 • 2 ARTYKUŁY EDUKACYJNE na temat RODO z bloga Gabinet od zaplecza - znajdziesz w nich sporo teorii i praktycznych wskazówek na temat RODO w gabinecie beauty - 16 stron.

W sumie 53 strony bardzo pomocnych dokumentów!

CZY BĘDĘ POTRAFIŁA SAMODZIELNIE WYPEŁNIĆ DOKUMENTY?

Dokumentów jest dużo i ich nazwy brzmią dość urzędowo, ale gwarantujemy Ci, że w pakiecie znajdziesz naprawdę mnóstwo instrukcji! Wszystko masz opisane krok po kroku w e-booku wprowadzającym, a dodatkowo w każdym dokumencie na marginesach są umieszczone komentarze z instrukcjami!

W JAKIEJ FORMIE OTRZYMAM MATERIAŁY?

93

DOKUMENTY

STRON

32

PLIKI

135

W SUMIE:

Wszystkie materiały otrzymasz na podany w zamówieniu adres mailowy. Pliki będą w PDF, Word lub Excel - zależnie od tego czy musisz w nich uzupełnić jakieś dane, czy nie.

Dokumentację uzupełniasz swoimi danymi i drukujesz we własnym zakresie. W ten sposób otrzymasz kompletną dokumentację RODO - możesz ją umieścić w osobnej teczce lub segregatorze.


Pakiety nie obejmują indywidualnego wsparcia ekspertów. Otrzymujesz dokumentację wraz ze szczegółowymi wskazówkami i sama wdrażasz RODO.

Aby ułatwić Ci wypełnianie i kompletowanie dokumentów, większość plików otrzymasz w kilku wersjach, np. z komentarzami do edycji, czysty do edycji i bezpośrednio do druku plik pdf. Ostateczna liczba plików i stron w pakiecie jest więc znacznie większa. Wszystko jest dokładne opisane, ponumerowane i umieszczone w osobnych folderach.

CHCESZ WIĘCEJ WSPARCIA? WYBIERZ PAKIET W WERSJI PREMIUM!

Stworzyłyśmy 2 wersje PAKIETU RODO DLA BRANŻY BEAUTY:

PAKIET PREMIUM - zawiera wszystkie dokumenty z pakietu podstawowego + dodatkowo:

PAKIET PODSTAWOWY - zawiera wszystkie wymienione powyżej (w punkcie 1 i 2) dokumenty - w sumie 32 dokumenty - 135 stron!

 • ZGODY WIZERUNEK – utrwalanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie + 2 PROCEDURY - e-book z wzorami zgód i dodatkowymi wskazówkami - 10 stron,
 • ZGODY MARKETINGOWE – email i sms marketing – e-book z wzorami zgód i dodatkowymi wskazówkami - 9 stron,
 • PROCEDURY odbierania zgód – RODO, marketing – pakiet 12 PROCEDUR - 18 stron,
 • e-book: RODO w praktyce gabinetu beauty – 193 pytania i odpowiedzi - 68 stron,
 • e-book: RODO a marketing i wizerunek gabinetu beauty - przykłady i wskazówki na temat wykorzystania faktu wdrożenia RODO w promowaniu gabinetu - 30 stron,
 • 23 gotowe do wykorzystania grafiki reklamowe - plakaty, ulotka i grafiki do mediów społecznościowych,
 • LISTA KONTROLNA: Czy mój gabinet spełnia wymogi RODO? - 9 stron,
 • PROCEDURY RODO – pakiet 9 procedur postępowania w gabinecie beauty - 13 stron,
 • 3 dodatkowe wzory obowiązków informacyjnych: e-mail, konkurs i konkurs + newsletter - 4 strony.

W sumie 161 stron, 23 grafiki i 2h video dodatkowych materiałów w pakiecie PREMIUM!

OPINIE OSÓB, KTÓRE KUPIŁY I WYKORZYSTAŁY PAKIET RODO:

Na Fanpage Gabinetu od zaplecza umieściłam post z prośbą o podzielenie się opiniami na temat pakietu RODO.


Przejrzyj komentarze osób, które kupiły pakiet i wdrożyły RODO z pakietem dla branży BEAUTY. Sprawdź, czy warto skorzystać z naszej pomocy:

Co o PAKIECIE RODO sądzą właściciele gabinetów BEAUTY?

ZOBACZ RÓWNIEŻ NIEKTÓRE OPINIE POZOSTAWIONE W SKLEPIE:

ILE KOSZTUJĄ PAKIETY?

Indywidualna pomoc we wdrożeniu RODO to koszt od kilku do nawet 10 tys. zł! Wiemy, że większość gabinetów nie jest sobie w stanie pozwolić na taki wydatek, dlatego cena naszych pakietów jest znacznie niższa!

JAKĄ DECYZJĘ PODEJMUJESZ?

KUPUJĘ PAKIET PREMIUM
KUPUJĘ PAKIET PODSTAWOWY

KUPUJĘ PAKIET PODSTAWOWY

KUPUJĘ PAKIET PREMIUM


447 zł

597 zł

697 zł

1297 zł

KTO STWORZYŁ PAKIET?

Ilona Przetacznik – radca prawny. Uczy małe firmy i biznesy online, jak podpisywać dobre i skuteczne umowy, prowadzić legalny biznes w Internecie oraz sprawnie wdrożyć RODO. Bez zbędnego "ą - ę" szerzy wiedzę o RODO, m.in. poprzez bezpłatne LIVE'y #LegalnaKawa na swoim fanpage Legalny Biznes Online. Prowadzi konkretne szkolenia i warsztaty. Zarządza blogiem legalnybiznesonline.pl i grupą na Fb #Legalny Biznes Online. Działa pro bono w Fundacji Prawo dla Mam.

Anna Wydra-Nazimek - mgr kosmetolog, specjalistka ds. marketingu i zarządzania w branży beauty. Właścicielka firmy NEZA Group, autorka bloga Gabinet od zaplecza, licznych publikacji w mediach branżowych i kilkunastu e-booków, w których dzieli się wiedzą na temat prowadzenia zyskownego gabinetu beauty.

INFORMACJE TECHNICZNE

Po kliknięciu przycisku „KUP...” zostaniesz przeniesiona do sklepu internetowego na blogu Gabinet od zaplecza. Link działa tak, że produkt od razu zostanie dodany do koszyka. Wystarczy tylko wypełnić formularz i opłacić zamówienie. Zamówienie możesz opłacić przez szybkie płatności internetowe Tpay (w tym: przelewy online, PayPal i karty kredytowe) lub tradycyjnym przelewem. W przypadku zwykłego przelewu konieczny będzie kontakt ze mną lub lektura zakładki "Kontakt" na stronie sklepu - tam znajdziesz dane do przelewu.


FORMAT E-BOOKA

E-book otrzymasz w formie pliku PDF – możesz go bez problemu otworzyć na komputerze czy telefonie. Jeśli do tej pory nie korzystałaś z takich plików (choć to mało prawdopodobne) to wystarczy, że ściągniesz darmowy program lub aplikację Adobe Reader. W przypadku pakietu pliki dodatkowo są spakowane - należy je rozpakować specjalnym, darmowym programem, który większość z nas ma na komputerze. W razie potrzeby można go pobrać za darmo - wystarczy wpisać w wyszukiwarkę "program do rozpakowania pliku".


DODATKOWE MATERIAŁY

Zwróć uwagę, że w sklepie internetowym Gabinet od zaplecza znajdziesz RÓWNIEŻ INNE PRZYDATNE MATERIAŁY. Jeśli będziesz chciała dodatkowo kupić któryś z nich, po prostu dodaj go do koszyka - dopiero wtedy wypełnij formularz i opłać zamówienie.


FAKTURA NA GABINET

1. Produkt otrzymasz mailowo na adres podany w formularzu. W kolejnej wiadomości otrzymasz fakturę, która jest wystawiana automatycznie.
2. Jeśli chcesz fakturę na gabinet (faktura może być kosztem) zwróć uwagę, żeby zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu i wypełnić wszystkie dane niezbędne do wystawienia faktury.
3. Jeśli nie zaznaczysz odpowiedniej opcji w formularzu (zakup na firmę), jako potwierdzenie transakcji otrzymasz po prostu fakturę wystawioną na osobę prywatną – nie musisz nic z nią robić.


TERMIN WYSYŁKI PRODUKTU

Produkt zostanie do Ciebie wysłany natychmiast po dokonaniu płatności i zaksięgowaniu jej na moim koncie.

© 2018 - 2019 Gabinet od zaplecza

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.
ROZUMIEM